tym dziale prezentujemy gotowe zestawy materiałów z naszego serwisu. Są one przeznaczone dla użytkowników zainteresowanych nie jednym wybranym materiałem, ale całą grupą środków dydaktycznych (np. opracowaniami tematycznymi) albo po prostu wszystkim, co udostępniamy w serwisie. Zakup materiałów w formie gotowych zestawów jest dużo wygodniejszą i ekonomiczniejszą formą korzystania z serwisu. Do wyboru są trzy okresy, na jakie można wykupić dostęp: 14, 90, a nawet 365 dni.
Komplet materiałów z ograniczeniami w prawach do druku
Pakiet zapewnia pełny dostęp do serwisu, jednak materiały z działów analiz i opracowań tematycznych dostępne są tylko w wersji online.
 • „Bojowanie byt nasz podniebny”. Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka U końca wojny dwudziestodwuletniej – interpretacja utworu
 • „Chimera” i jej znaczenie w kulturze Młodej Polski – opracowanie
 • „Od strony [...] niedorzecznego finału”, czyli o tym, jak początek Granicy wprowadza w problematykę i poetykę utworu – interpretacja utworu
 • Aby nasze serca [...] napełniły się powietrzem... Analiza i interpretacja wiersza Dedal i Ikar Zbigniewa Herberta – interpretacja utworu
 • Bogurodzica i Posłuchajcie, bracia miła... – dwa obrazy Maryi i dwa typy liryki – interpretacja utworu
 • Chłopi (t. 1) Władysława Stanisława Reymonta – test z treści utworu
 • Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego – test z treści utworu
 • Dziady (część III) Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Dżuma Alberta Camusa – test z treści utworu
 • Jądro ciemności Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy – interpretacja utworu
 • Jądro ciemności Josepha Conrada – test z treści utworu
 • Kordian Juliusza Słowackiego – test z treści utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – test z treści utworu
 • Lalka Bolesława Prusa – test z treści utworu
 • Lawa. Tadeusza Konwickiego opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza – interpretacja utworu
 • Lot nad kukułczym gniazdem, czyli opowieść o pragnieniu wolności – interpretacja utworu
 • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Makbet Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Nad Niemnem jako powieść o zakorzenieniu – interpretacja utworu
 • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego – test z treści utworu
 • O sobie samym do potomności Klemensa Janickiego – interpretacja utworu
 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Pianista. Wspomnienia z Zagłady w książce Władysława Szpilmana i w filmie Romana Polańskiego – interpretacja utworu
 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Tron we krwi. Japońska wersja Makbeta – interpretacja utworu
 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego – test z treści utworu
 • Wesele według Wajdy – interpretacja utworu
 • Wiersz bez światła. Interpretacja utworu Marcina Świetlickiego – interpretacja utworu
 • Władca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena – interpretacja utworu
 • Zaklęcie Czesława Miłosza – interpretacja utworu
 • Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall – test z treści utworu
 • Achilles: szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca? – opracowanie
 • Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Ruch – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Romantyczne podróże – interpretacja utworu
 • Andrzej Werner, Obraz Polaka, a może i człowieka w kinie polskim lat 90. (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Antyteatr, czyli teatr absurdu – opracowanie
 • Archipelag cierpienia. Literatura łagrowa – opracowanie
 • Bajka o bajkach. Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka – interpretacja utworu
 • Bardzo sielska Sielanka Jana Lechonia – interpretacja utworu
 • Barokowa epistolografia. Listy Jana III Sobieskiego do żony – opracowanie
 • Baudelaire – poeta „młodopolski” – opracowanie
 • Charakterystyka stylistyczno-językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach – interpretacja utworu
 • Czesław Miłosz, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako prototyp polskiego dramatu (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Czesław Miłosz, Mickiewicz (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Człowiek wobec cierpienia. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji fragmentów Księgi Hioba oraz Trenu XI Jana Kochanowskiego – analiza wypracowania
 • Czy ludzi średniowiecza możemy uznać za szczęśliwych? – opracowanie
 • Czy świat potrzebuje człowieka? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Widok z ziarnkiem piasku – interpretacja utworu
 • Czy Wokulski jest cool? – opracowanie
 • Czy znasz bohaterów Pana Tadeusza? – gra
 • Czym jest poezja? Interpretacja wiersza Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima – interpretacja utworu
 • Domysły, widzenia, odkrycia. Akcje poetyckie Mirona Białoszewskiego – opracowanie
 • Dramat naturalistyczny, czyli życie podglądane przez okno – opracowanie
 • Dwie Kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem – opracowanie
 • Dwie rozmowy o sprawach ostatecznych. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu – interpretacja utworu
 • Dzieje pewnej miłości opowiedziane w wierszach. O sonetach do Laury Francesca Petrarki – interpretacja utworu
 • Elegia o niemożliwej podróży. Interpretacja wiersza Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa – interpretacja utworu
 • Eros młodopolski – opracowanie
 • Filmowe inspiracje epoką oświecenia – opracowanie
 • Filozof rozmawia z Bogiem. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy – interpretacja utworu
 • Filozofia epoki modernizmu – opracowanie
 • Filozofia oświecenia – opracowanie
 • Filozofia pozytywizmu – opracowanie
 • Filozofia renesansu – opracowanie
 • Filozofia romantyzmu – opracowanie
 • Filozofia wieku siedemnastego – opracowanie
 • Filozofia współczesna – najważniejsze kierunki – opracowanie
 • Filozoficzni mistrzowie średniowiecza – opracowanie
 • Franciszek Ziejka, „Faraon” w kręgu spraw polskich (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Gdy rozum nie śpi (Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) – interpretacja utworu
 • Gra w gatunki, czyli jak romantycy odmładzali literaturę – opracowanie
 • Inspiracje Biblią w literaturze polskiego romantyzmu – opracowanie
 • Jak wieś i chłopi przedstawieni są w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty, zwróć uwagę na postawy podmiotu lirycznego i Pana Młodego – analiza wypracowania
 • Jaki powinien być diabeł? O metamorfozach szatana (Diabeł Zbigniewa Herberta) – interpretacja utworu
 • Jakie postawy wobec tradycji narodowej reprezentują bohaterowie Nad Niemnem (w wypracowaniu wykorzystaj fragment rozmowy Andrzejowej Korczyńskiej z synem) i nadawca w wierszu Do młodych? – analiza wypracowania
 • Jakie wyobrażenie Sarmatów i Turków zawarł Wacław Potocki w podanym fragmencie Wojny chocimskiej? Spróbuj określić funkcję takiego charakteryzowania obydwu grup; weź pod uwagę formę wypowiedzi – analiza wypracowania
 • Jakiej oceny Polaków i Polski dokonują romantyczni poeci? W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza i Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego – analiza wypracowania
 • Janusz Tazbir, Orient a kultura sarmacka (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Józef Kowalski, Bohaterowie antycznej tragedii (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Każdy ma swoją Dolinę Issy. O powieści Miłosza i filmie Konwickiego – interpretacja utworu
 • Koło, linia, punkt – Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem – interpretacja utworu
 • Królestwo zbawionych. Poetycka wizja Kościoła w pieśni XXII Sebastiana Grabowieckiego – interpretacja utworu
 • Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną – interpretacja utworu
 • Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego – opracowanie
 • Kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu – opracowanie
 • Libertynizm i jego rola w kulturze oświecenia – opracowanie
 • Literatura polityczna polskiego oświecenia – opracowanie
 • Miasto renesansowe, czyli o sztuce budowania – opracowanie
 • Modlitwa „barbarzyńcy”. Interpretacja wiersza Roberta Tekielego Ojcze nasz – interpretacja utworu
 • Modlitwa o samotność. Interpretacja utworu Jana Twardowskiego – interpretacja utworu
 • Na czym polega niszcząca siła władzy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj wnioski z analizy podanych fragmentów Makbeta oraz znajomość całej tragedii Szekspira – analiza wypracowania
 • Na szczycie świata. Wizerunek młodopolskiego artysty – opracowanie
 • Narodziny filmu i epoka wczesnego kina – opracowanie
 • Narrator i mówca. O Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska – interpretacja utworu
 • Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu – opracowanie
 • Nawiązania do kultury średniowiecza w wierszu Mirona Białoszewskiego Stara pieśń na Binnarową – interpretacja utworu
 • Niepewność istnienia, czyli Leśmianowskie światy i zaświaty. Interpretacja wiersza Metafizyka – interpretacja utworu
 • Niezbadane tajemnice istnienia. Interpretacja Sonetu I Adama Asnyka – interpretacja utworu
 • Nowelistyka pozytywizmu (Kamizelka, Mendel Gdański, Gloria victis) – test z treści utworu
 • O co pytali starożytni filozofowie? – opracowanie
 • O kilku rodzajach wpływu antyku na literaturę renesansu (na przykładzie Kochanowskiego) – opracowanie
 • O przewrotnej naturze kobiecych pragnień w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Złote myśli kobiety – interpretacja utworu
 • O tym, jak ze słów powstaje obraz. Analiza filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa – interpretacja utworu
 • Ocalone w legendzie (Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego) – interpretacja utworu
 • Octavio Paz, O miłości (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Od impresjonizmu do secesji, czyli o sztuce przełomu wieków – opracowanie
 • Pod osiwiałym drzewem. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz – interpretacja utworu
 • Podróże ku zjawiskom niezwykłym. O sztuce romantycznej – opracowanie
 • Poezja i „banalne zło”. Interpretacja fragmentu poematu Tadeusza Różewicza Nożyk profesora – interpretacja utworu
 • Polska proza psychologiczna – opracowanie
 • Pomniki nieśmiertelnej sławy – gra
 • Ponadepokowy charakter wizji zagłady miasta w wierszu Zbigniewa Herberta O Troi – interpretacja utworu
 • Porównanie obrazu klasycznego i antyklasycznego – gra
 • Portret dziecka w nowelistyce pozytywizmu – opracowanie
 • Poszukiwanie św. Graala – gra
 • Powieść realistyczna i naturalistyczna, czyli poszukiwanie prawdziwego obrazu świata – opracowanie
 • Powinność poety. Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czesława Miłosza – interpretacja utworu
 • Prawiek. Vademecum podróżnika – opracowanie
 • Proza renesansowa: Trzy pierścienie Giovanniego Boccaccia, nowela z Dekameronu – interpretacja utworu
 • Przesilenie. Proza polska 1989–2005 – opracowanie
 • Pytania o byt idealny. Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Platon, czyli dlaczego – interpretacja utworu
 • Radość czytania poezji. Tren X Jana Kochanowskiego – interpretacja utworu
 • Renesansowa refleksja o człowieku – opracowanie
 • Renesansowe wyobrażenia Boga – gra
 • Renesansowy autotematyzm, czyli fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego – opracowanie
 • Rola kobiety w społeczeństwie. Na podstawie podanego fragmentu Lalki Prusa oraz znajomości całego utworu, a także analizując fragment tekstu publicystycznego Emancypacja kobiet Orzeszkowej, przedstaw, jak problem ten postrzegali pisarze pozytywistyczni – analiza wypracowania
 • Rozmowa z samym sobą. Dziennik w literaturze polskiej XX w. – opracowanie
 • Rozsypany sonet – gra
 • Rycerz, ziemianin, obywatel. Wzorce osobowe szlachcica w literaturze baroku – opracowanie
 • Schulz: optymizm mitologii – opracowanie
 • Sentymentalizm i jego pokłosie – opracowanie
 • Siła koloru. Interpretacja wiersza Gauguin Koniec Zbigniewa Herberta – interpretacja utworu
 • Sny impresjonistów. Interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych – interpretacja utworu
 • Spór o Rzeczpospolitą w traktatach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego – opracowanie
 • Stanisław Falkowski, Zagadka religijności „Chłopów” W. S. Reymonta (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Stanisław Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie? (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Straszny Sędzia. Obraz Boga w hymnie Dies irae – interpretacja utworu
 • Śmierć w średniowieczu: nie taka straszna, jak ją malują – opracowanie
 • Świadek gasnącego czasu. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew... – interpretacja utworu
 • Świat przedstawiony w filmie Anioł w Krakowie. Czy filmowy Kraków jest współczesną Arkadią? – interpretacja utworu
 • Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach. Interpretacja wierszy Nasz wieszcz Adam i Jul Słowacki – interpretacja utworu
 • Teatr i dramat romantyczny – opracowanie
 • Teatr w wiekach średnich – opracowanie
 • Totalitaryzm – dżuma XX wieku – opracowanie
 • Tristan i Izolda – miłość nieunikniona, miłość niemożliwa – opracowanie
 • Uniwersalizm i wyjątkowość. Obraz kobiety w literaturze polskiego średniowiecza na tle tradycji europejskiej – opracowanie
 • Uniwersalna wymowa wiersza Wisławy Szymborskiej Żona Lota – interpretacja utworu
 • W niewoli zmysłów, czyli o wierszu Jana Andrzeja Morsztyna Cuda miłości – interpretacja utworu
 • W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia – interpretacja utworu
 • W ramionach śmierci. Interpretacja wiersza O przyjdź! Stanisława Koraba-Brzozowskiego – interpretacja utworu
 • Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki – opracowanie
 • Weselna pieśń o Bogu – opracowanie
 • Wędrówka Odyseusza jako metafora ludzkiego życia – opracowanie
 • Witkacy – awangardzista, katastrofista czy pogrobowiec modernizmu? – opracowanie
 • Witolda dziwność cała – życie i twórczość Gombrowicza – opracowanie
 • Wizja miasta w Lalce Bolesława Prusa – opracowanie
 • Wizja świata według Księgi Rodzaju oraz Hymnu Jana Kochanowskiego – analiza wypracowania
 • Współczesne instrumenty muzyczne – gra
 • Wyjaśnij istotę myślenia mitycznego, interpretując mit o Heliosie – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij przyczyny samotności Judyma, bohatera powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji podanego fragmentu. Odwołaj się także do treści całego utworu – analiza wypracowania
 • Wyprawa w nieznane. „Trylogia morska” i inne powieści Verne – opracowanie
 • Wyprawa w stronę fantastyki – opracowanie
 • Z czego zrobiony jest Kubek? Interpretacja liryku Marii Konopnickiej – interpretacja utworu
 • Zaściankowość i egzotyka, czyli portret polskiego Sarmaty – opracowanie
 • Zostań komentatorem Biblia pauperum – gra
 • Zrozumieć mity – opracowanie
 • Film Petera Jacksona Władca pierścieni – interpretacja utworu
 • Zanalizuj oraz zinterpretuj wiersz Guillaume'a Apollinaire'a Prześliczna rudowłosa – analiza wypracowania
 • Na podstawie wniosków z analizy i interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie przedstaw los pokolenia Kolumbów. Wykorzystaj także znajomość innych utworów tego poety – analiza wypracowania
 • Lekarz i jego praca. Interpretując podane fragmenty Ludzi bezdomnych i Zdążyć przed Panem Bogiem, przedstaw, co o swoim powołaniu mówili Tomasz Judym i Marek Edelman – analiza wypracowania
 • Historia – test nr 1 – test przekrojowy
 • Historia – test nr 2 – test przekrojowy
 • Król Edyp Sofoklesa – interpretacja utworu
 • Proces Franza Kafki – test z treści utworu
 • Lech Kurpiewski, Krzyki i szepty. O twórczości Ingmara Bergmana (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Arkusz maturalny z historii nr 1 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 2 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 3 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 1 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 2 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 3 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 4 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 5 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 6 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 4 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 5 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 6 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Język polski – test przekrojowy nr 1 – test przekrojowy
 • Octavio Paz, Miłość w literaturze Zachodu (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Zbigniew Czeczot-Gawrak, Przyczynki do sarmackiego portretu Poloniusza (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza – test z treści utworu
 • Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej – test z treści utworu
 • Ferdydurke Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Granica Zofii Nałkowskiej – test z treści utworu
 • Świętoszek Moliera – test z treści utworu
 • Tango Sławomira Mrożka – test z treści utworu
 • Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego – test z treści utworu
 • José Ortega y Gasset, Trzy obrazy z winem (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Scharakteryzuj przemiany na wsi polskiej w epoce średniowiecznej – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj rywalizację dwóch uniwersalizmów, papieskiego i cesarskiego, o prymat w średniowiecznej Europie – analiza wypracowania
 • Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów – analiza wypracowania
 • Europejskie narody i państwa narodowe (klasa I, rozdział 23) – test ewaluacyjny
 • Rywalizacja angielsko-francuska w XII–XV w. (klasa I, rozdział 24) – test ewaluacyjny
 • Europa Środkowa w XIII–XV w. Czasy ekspansji wielkich dynastii i łączenia królestw (klasa I, rozdział 25) – test ewaluacyjny
 • Polska i Litwa za Jagiellonów. Wojny z Krzyżakami (klasa I, rozdział 26) – test ewaluacyjny
 • Obrzeża Europy w późnym średniowieczu (klasa I, rozdział 27) – test ewaluacyjny
 • Cywilizacja średniowiecznej Europy (klasa I, rozdział 28) – test ewaluacyjny
 • Gatunki filmowe – opracowanie
 • Kilka słów o autorze filmowym – opracowanie
 • Niewidoczna sztuka montażu – opracowanie
 • Filmowe interpretacje mitu arturiańskiego – opracowanie
 • Szekspir na ekranie. Krótki przegląd filmowych adaptacji – opracowanie
 • Literatura w kinie, czyli polska szkoła filmowa – opracowanie
 • Tradycja i współczesność w filmach Andrzeja Wajdy – opracowanie
 • Po przełomie. Gorzki obraz nowej rzeczywistości w polskim kinie po 1989 r. – opracowanie
 • Gotycki thriller, czyli Imię róży w rezyserii Jean-Jacques'a Annauda – interpretacja utworu
 • Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w rezyserii Baza Luhrmanna – interpretacja utworu
 • Pomiędzy filmem a teatrem. Zemsta Aleksandra Fredry w adaptacji Andrzeja Wajdy – interpretacja utworu
 • Apokalipsa dzisiaj. Analiza filmu Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy – interpretacja utworu
 • Opowiadania z tomu Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego – test z treści utworu
 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – test z treści utworu
 • Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Potop Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa – test z treści utworu
 • Na progu XX wieku. Energia nowoczesności (wiek XX, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja Polski niepodległej: klasycyzm i nowoczesność (wiek XX, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Polityka i psychologia. Proza realistyczna w dwudziestoleciu międzywojennym (wiek XX, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Konstruktorzy dziwnych światów (wiek XX, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Katastrofizm i katastrofa (wiek XX, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Po katastrofie. Literatura wobec zagłady (wiek XX, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura i komunizm (wiek XX, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura utraconych ojczyzn (wiek XX, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Europa i świat na przełomie wieków (klasa III, rozdział 1) – test ewaluacyjny
 • Wokół Pacyfiku (klasa III, rozdział 2) – test ewaluacyjny
 • Cywilizacja przemysłowa (klasa III, rozdział 3) – test ewaluacyjny
 • Nowoczesne społeczeństwo i nowy styl życia (klasa III, rozdział 4) – test ewaluacyjny
 • II wojna światowa (klasa III, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Polska okupowana i walcząca (klasa III, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Zimna wojna (klasa III, rozdział 11) – test ewaluacyjny
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa (klasa III, rozdział 12) – test ewaluacyjny
 • Cesarstwo rzymskie (klasa I, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Podboje rzymskie (klasa I, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Wędrówka ludów barbarzyńskich (klasa I, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Wiek oświecenia (klasa II, część 2, rozdział 1) – test ewaluacyjny
 • Mocarstwa europejskie w latach 1700–1763. Absolutyzm oświecony (klasa II, część 2, rozdział 2) – test ewaluacyjny
 • Brytyjska monarchia parlamentarna. Powstanie Stanów Zjednoczonych (klasa II, część 2, rozdział 3) – test ewaluacyjny
 • Rzeczpospolita w stanie anarchii (klasa II, część 2, rozdział 4) – test ewaluacyjny
 • Czasy stanisławowskie (klasa II, część 2, rozdział 5) – test ewaluacyjny
 • Schyłek Rzeczypospolitej (klasa II, część 2, rozdział 6) – test ewaluacyjny
 • Rewolucja francuska (klasa II, część 2, rozdział 7) – test ewaluacyjny
 • Wojny napoleońskie (klasa II, część 2, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Literatura i egzystencja (wiek XX, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Teatr groteski. Rewolucja i absurd (wiek XX, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja, która ocala. Klasycyzm drugiej połowy XX wieku (wiek XX, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja wiary (wiek XX, rozdział XII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Więcej niż sztuka. Białoszewski i duch eksperymentu (wiek XX, rozdział XIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Przygoda z wolnością. Młoda literatura przełomu lat 80. i 90. (wiek XX, rozdział XIV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Rewolucja przemysłowa (klasa II, część 2, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Od Napoleona do Mikołaja. Ziemie polskie w latach 1795–1830 (klasa II, część 2, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Kultura, nauka i obyczaje w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 11) – test ewaluacyjny
 • Europa po Wiedniu. Wiosna Ludów (klasa II, część 2, rozdział 12) – test ewaluacyjny
 • Kryzys Świętego Przymierza. Zjednoczenie Włoch i Niemiec (klasa II, część 2, rozdział 13) – test ewaluacyjny
 • Polskie powstania narodowe w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 14) – test ewaluacyjny
 • Kontynent amerykański w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 15) – test ewaluacyjny
 • Ziemie polskie w czasach industrializacji (klasa III, rozdział 5) – test ewaluacyjny
 • Pierwsza wojna światowa i rewolucja rosyjska (klasa III, rozdział 6) – test ewaluacyjny
 • Trauma okopów i totalitaryzm (klasa III, rozdział 7) – test ewaluacyjny
 • Polska i świat między wojnami (klasa III, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Narodziny cywilizacji informatycznej (klasa III, rozdział 13) – test ewaluacyjny
 • Trzeci świat (klasa III, rozdział 14) – test ewaluacyjny
 • Europa i świat po upadku komunizmu (klasa III, rozdział 15) – test ewaluacyjny
 • Trzecia Rzeczpospolita (klasa III, rozdział 16) – test ewaluacyjny
 • Badanie historii najnowszej (klasa III, rozdział 17) – test ewaluacyjny
 • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i przypływy pamięci (pozytywizm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Jaka historia? (pozytywizm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Labirynty realizmu. „Lalka” Bolesława Prusa (pozytywizm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Pozytywiści wobec przeszłości i teraźniejszości (pozytywizm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości (pozytywizm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec wyzwań końca wieku (pozytywizm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dekadenci, melancholicy i sny o potędze (Młoda Polska, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Być artystą (Młoda Polska, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Impresjonizm, symbolizm (Młoda Polska, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Ekspresjonizm, klasycyzm, franciszkanizm. Leśmian (Młoda Polska, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Nowa proza. Żeromski. Conrad (Młoda Polska, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Młodopolskie poszukiwania pierwotności. „Chłopi” Władysława Reymonta (Młoda Polska, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Stanisław Wyspiański i teatr modernistyczny (Młoda Polska, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Język polski – test przekrojowy nr 2 – test przekrojowy
 • Mit i literatura (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Homer i epos bohaterski (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Tragedia i tragizm (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Miłośnicy mądrości – filozofowie (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Horacy i liryka starożytna (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Sens istnienia – opowieść o początku i końcu (starożytność, Świat Biblii, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i Bóg (starożytność, Świat Biblii, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Sens cierpienia, sens miłości (starożytność, Świat Biblii, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas przełomu (romantyzm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Bunt młodych (romantyzm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Tajemnica, duchy i ludowa wyobraźnia (romantyzm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Miłość (romantyzm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec natury. Podróż (romantyzm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • „Ja”. Szczerość i maski (romantyzm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Krzyżacy Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz – test z treści utworu
 • Czas modlitwy (średniowiecze, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: święci (średniowiecze, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: władca, rycerz, dama (średniowiecze, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Śmierć i zaświaty (średniowiecze, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wiara i nadzieja (romantyzm, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Za naszą i waszą wolność (romantyzm, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dramat romantyczny (romantyzm, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W ogrodzie „Pana Tadeusza” (romantyzm, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Poezja wieszczów. Słuchacze i czytelnicy (romantyzm, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Renesansowa koncepcja godności człowieka (renesans, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i świat (renesans, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W teatrze życia codziennego (renesans, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Obywatelska i patriotyczna refleksja renesansu (renesans, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec zagadki losu i nieuchronności śmierci (renesans, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek wobec nieskończoności. Pytanie o sens istnienia (barok, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec śmierci i nieubłaganego upływu czasu (barok, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wszystko jest iluzją. O estetyce barokowej (barok, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dwie miłości – świat i Bóg (barok, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu sarmatyzmu (barok, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas rozumu (oświecenie, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • O nowy, rozumny kształt państwa (oświecenie, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wątpliwości oświeconych (oświecenie, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czucie i wiara w epoce rozumu (oświecenie, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Drużyna pierścienia J. R. R. Tolkiena – test z treści utworu
 • Przygody Odyseusza Jana Parandowskiego – test z treści utworu
 • Między światem a zaświatem. Leśmian i jego filozofia – wersja online – opracowanie
 • Literatura, filozofia, mit, czyli groteska Brunona Schulza – wersja online – opracowanie
 • Prawiek Olgi Tokarczuk, czyli literackie stwarzanie świata – wersja online – opracowanie
 • Ślub Gombrowicza – w gorsecie Formy totalitarnej – wersja online – opracowanie
 • Schulz, Gombrowicz, doktorowa z Wilczej i majtki Calvina Kleina – wersja online – opracowanie
 • Mannowska epopeja ducha w Józefie i jego braciach – wersja online – opracowanie
 • Malowane Dasein, czyli Kosiński a Heidegger – wersja online – opracowanie
 • W zgubnych sidłach systemu. Ciemność w południe Arthura Koestlera – wersja online – opracowanie
 • Mały książę Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – test z treści utworu
 • Zemsta Aleksandra Fredry – test z treści utworu
 • Nurkowanie – wersja online – opracowanie
 • Perypetie z „nie skłamaną” biografią – wersja online – opracowanie
 • Materia i wyobraźnia – wersja online – opracowanie
 • Przeszłość jest dziś… – wersja online – opracowanie
 • Apokalipsa – wersja online – opracowanie
 • Wiek XVII przez okulary Sienkiewicza – wersja online – opracowanie
 • Każdy ma takie kino, na jakie zasługuje – wersja online – opracowanie
 • Biblia a literatura – wersja online – opracowanie
 • „(…) nie my mówimy słowa, to słowa nas mówią” – wersja online – opracowanie
 • Bergsonizm literacki – wersja online – opracowanie
 • Gardzienice – dwadzieścia lat teatru – wersja online – opracowanie
 • O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka Nad głębiami – wersja online – opracowanie
 • Zielony promień. Ukryta religijność kina – wersja online – opracowanie
 • Dobranoc Adama Mickiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • [Gdy tu mój trup] Adama Mickiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • [Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek] Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • [Przez furie jestem targan ja, Orfeusz] Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • [Daj mi wstążkę błękitną] i Moja piosnka [II] Cypriana Norwida – wersja online – interpretacja utworu
 • [Rozmiłowała się ma dusza] Jana Kasprowicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Rzym Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Fortepian Szopena Cypriana Norwida – wersja online – interpretacja utworu
 • Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera – wersja online – interpretacja utworu
 • Wędrówka wesołego pielgrzyma Leopolda Staffa – wersja online – interpretacja utworu
 • Topielec Bolesława Leśmiana – wersja online – interpretacja utworu
 • XX wiek Stanisława Młodożeńca – wersja online – interpretacja utworu
 • Serwus, madonna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Poczwarka Doroty Terakowskiej – test z treści utworu
 • Zagłębie Dąbrowskie Władysława Broniewskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Rozmowa z poetą Antoniego Słonimskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Ojczyzna chochołów Kazimierza Wierzyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • *** [Jesień to gwiazdy lecące z drzew…] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • *** [Dla zakochanych to samo staranie…] Stanisława Grochowiaka – wersja online – interpretacja utworu
 • Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka – wersja online – interpretacja utworu
 • namuzowywanie i muźnięty Mirona Białoszewskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Brak węzła Zbigniewa Herberta – wersja online – interpretacja utworu
 • Do rzeki Zbigniewa Herberta – wersja online – interpretacja utworu
 • Obłoki Czesława Miłosza – wersja online – interpretacja utworu
 • Zabawa z mgłą w Kościelisku Julii Hartwig – wersja online – interpretacja utworu
 • Romeo i Julia Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Robinson Kruzoe Daniela Defoe – test z treści utworu
 • Potop Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Świętoszek Moliera – test z treści utworu
 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Skąpiec Moliera – test z treści utworu
 • Świty Czesława Miłosza – wersja online – interpretacja utworu
 • Cierń Tadeusza Różewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się Jarosława Marka Rymkiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Niebo Wisławy Szymborskiej – wersja online – interpretacja utworu
 • w niebie Jana Twardowskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Buchalteria Aleksandra Wata – wersja online – interpretacja utworu
 • Mit rodzinny Rafała Wojaczka – wersja online – interpretacja utworu
 • Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Balladyna Juliusza Słowackiego – test z treści utworu
 • Dziady cz. II Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Pieśń o Rolandzie – test z treści utworu
 • Antygona Sofoklesa – test z treści utworu
 • Don Kichote Miguela de Cervantesa – test z treści utworu
 • Dzieje Tristana i Izoldy Józefa Bédiera – test z treści utworu
 • Życie Pi Yanna Martela – test z treści utworu
 • Dziady (część IV) Adama Mickiewicza (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Wierna rzeka Stefana Żeromskiego (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Faust Johanna Wolfganga Goethego (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Hamlet Williama Szekspira (pełny dostęp) – test z treści utworu
cena (zł) dostęp
30.75 14 dni
61.5 90 dni
123 365 dni
Komplet materiałów z pełnymi prawami do druku
Pakiet zapewnia pełny dostęp do serwisu z możliwością drukowania materiałów.
 • „Bojowanie byt nasz podniebny”. Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka U końca wojny dwudziestodwuletniej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • „Chimera” i jej znaczenie w kulturze Młodej Polski – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • „Od strony [...] niedorzecznego finału”, czyli o tym, jak początek Granicy wprowadza w problematykę i poetykę utworu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • „Ja”. Szczerość i maski (romantyzm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i przypływy pamięci (pozytywizm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Aby nasze serca [...] napełniły się powietrzem... Analiza i interpretacja wiersza Dedal i Ikar Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Badanie historii najnowszej (klasa III, rozdział 17) – test ewaluacyjny
 • Bogurodzica i Posłuchajcie, bracia miła... – dwa obrazy Maryi i dwa typy liryki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Brytyjska monarchia parlamentarna. Powstanie Stanów Zjednoczonych (klasa II, część 2, rozdział 3) – test ewaluacyjny
 • Bunt młodych (romantyzm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Być artystą (Młoda Polska, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Cesarstwo rzymskie (klasa I, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Chłopi (t. 1) Władysława Stanisława Reymonta – test z treści utworu
 • Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego – test z treści utworu
 • Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej – test z treści utworu
 • Cywilizacja przemysłowa (klasa III, rozdział 3) – test ewaluacyjny
 • Cywilizacja średniowiecznej Europy (klasa I, rozdział 28) – test ewaluacyjny
 • Czas modlitwy (średniowiecze, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas przełomu (romantyzm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas rozumu (oświecenie, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czasy stanisławowskie (klasa II, część 2, rozdział 5) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i Bóg (starożytność, Świat Biblii, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i świat (renesans, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek wobec nieskończoności. Pytanie o sens istnienia (barok, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czucie i wiara w epoce rozumu (oświecenie, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dekadenci, melancholicy i sny o potędze (Młoda Polska, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dramat romantyczny (romantyzm, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Drużyna pierścienia J. R. R. Tolkiena – test z treści utworu
 • Dwie miłości – świat i Bóg (barok, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dziady (część III) Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Dżuma Alberta Camusa – test z treści utworu
 • Europa i świat na przełomie wieków (klasa III, rozdział 1) – test ewaluacyjny
 • Europa i świat po upadku komunizmu (klasa III, rozdział 15) – test ewaluacyjny
 • Europa po Wiedniu. Wiosna Ludów (klasa II, część 2, rozdział 12) – test ewaluacyjny
 • Europa Środkowa w XIII–XV w. Czasy ekspansji wielkich dynastii i łączenia królestw (klasa I, rozdział 25) – test ewaluacyjny
 • Europejskie narody i państwa narodowe (klasa I, rozdział 23) – test ewaluacyjny
 • Ferdydurke Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Granica Zofii Nałkowskiej – test z treści utworu
 • Homer i epos bohaterski (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Horacy i liryka starożytna (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Horacy i liryka starożytna (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział V) – test ewaluacyjny
 • II wojna światowa (klasa III, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – test z treści utworu
 • Jaka historia? (pozytywizm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Jądro ciemności Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Jądro ciemności Josepha Conrada – test z treści utworu
 • Katastrofizm i katastrofa (wiek XX, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Konstruktorzy dziwnych światów (wiek XX, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Kontynent amerykański w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 15) – test ewaluacyjny
 • Kordian Juliusza Słowackiego – test z treści utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – test z treści utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Kryzys Świętego Przymierza. Zjednoczenie Włoch i Niemiec (klasa II, część 2, rozdział 13) – test ewaluacyjny
 • Krzyżacy Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Kultura, nauka i obyczaje w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 11) – test ewaluacyjny
 • Labirynty realizmu. „Lalka” Bolesława Prusa (pozytywizm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Lalka Bolesława Prusa – test z treści utworu
 • Lawa. Tadeusza Konwickiego opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Literatura i egzystencja (wiek XX, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura i komunizm (wiek XX, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura utraconych ojczyzn (wiek XX, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Lot nad kukułczym gniazdem, czyli opowieść o pragnieniu wolności – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Makbet Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Miłość (romantyzm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Miłośnicy mądrości – filozofowie (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa – test z treści utworu
 • Mit i literatura (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Młodopolskie poszukiwania pierwotności. „Chłopi” Władysława Reymonta (Młoda Polska, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Mocarstwa europejskie w latach 1700–1763. Absolutyzm oświecony (klasa II, część 2, rozdział 2) – test ewaluacyjny
 • Na progu XX wieku. Energia nowoczesności (wiek XX, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Nad Niemnem jako powieść o zakorzenieniu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Narodziny cywilizacji informatycznej (klasa III, rozdział 13) – test ewaluacyjny
 • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego – test z treści utworu
 • Nowa proza. Żeromski. Conrad (Młoda Polska, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Nowoczesne społeczeństwo i nowy styl życia (klasa III, rozdział 4) – test ewaluacyjny
 • O nowy, rozumny kształt państwa (oświecenie, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • O sobie samym do potomności Klemensa Janickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Obrzeża Europy w późnym średniowieczu (klasa I, rozdział 27) – test ewaluacyjny
 • Obywatelska i patriotyczna refleksja renesansu (renesans, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Od Napoleona do Mikołaja. Ziemie polskie w latach 1795–1830 (klasa II, część 2, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz – test z treści utworu
 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Pianista. Wspomnienia z Zagłady w książce Władysława Szpilmana i w filmie Romana Polańskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pierwsza wojna światowa i rewolucja rosyjska (klasa III, rozdział 6) – test ewaluacyjny
 • Po katastrofie. Literatura wobec zagłady (wiek XX, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Podboje rzymskie (klasa I, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Poezja Polski niepodległej: klasycyzm i nowoczesność (wiek XX, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja wiary (wiek XX, rozdział XII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja wieszczów. Słuchacze i czytelnicy (romantyzm, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Poezja, która ocala. Klasycyzm drugiej połowy XX wieku (wiek XX, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Polityka i psychologia. Proza realistyczna w dwudziestoleciu międzywojennym (wiek XX, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Polska i Litwa za Jagiellonów. Wojny z Krzyżakami (klasa I, rozdział 26) – test ewaluacyjny
 • Polska i świat między wojnami (klasa III, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Polska okupowana i walcząca (klasa III, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa (klasa III, rozdział 12) – test ewaluacyjny
 • Polskie powstania narodowe w XIX w. (klasa II, część 2, rozdział 14) – test ewaluacyjny
 • Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości (pozytywizm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Potop Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Pozytywiści wobec przeszłości i teraźniejszości (pozytywizm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Proces Franza Kafki – test z treści utworu
 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Przygoda z wolnością. Młoda literatura przełomu lat 80. i 90. (wiek XX, rozdział XIV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Przygody Odyseusza Jana Parandowskiego – test z treści utworu
 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Renesansowa koncepcja godności człowieka (renesans, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Rewolucja francuska (klasa II, część 2, rozdział 7) – test ewaluacyjny
 • Rewolucja przemysłowa (klasa II, część 2, rozdział 9) – test ewaluacyjny
 • Rywalizacja angielsko-francuska w XII–XV w. (klasa I, rozdział 24) – test ewaluacyjny
 • Rzeczpospolita w stanie anarchii (klasa II, część 2, rozdział 4) – test ewaluacyjny
 • Schyłek Rzeczypospolitej (klasa II, część 2, rozdział 6) – test ewaluacyjny
 • Sens cierpienia, sens miłości (starożytność, Świat Biblii, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Sens istnienia – opowieść o początku i końcu (starożytność, Świat Biblii, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Stanisław Wyspiański i teatr modernistyczny (Młoda Polska, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza – test z treści utworu
 • Śmierć i zaświaty (średniowiecze, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Świętoszek Moliera – test z treści utworu
 • Tajemnica, duchy i ludowa wyobraźnia (romantyzm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Tango Sławomira Mrożka – test z treści utworu
 • Teatr groteski. Rewolucja i absurd (wiek XX, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Tragedia i tragizm (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Trauma okopów i totalitaryzm (klasa III, rozdział 7) – test ewaluacyjny
 • Tron we krwi. Japońska wersja Makbeta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Trzeci świat (klasa III, rozdział 14) – test ewaluacyjny
 • Trzecia Rzeczpospolita (klasa III, rozdział 16) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: święci (średniowiecze, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: władca, rycerz, dama (średniowiecze, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu sarmatyzmu (barok, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W ogrodzie „Pana Tadeusza” (romantyzm, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Ekspresjonizm, klasycyzm, franciszkanizm. Leśmian (Młoda Polska, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Impresjonizm, symbolizm (Młoda Polska, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W teatrze życia codziennego (renesans, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wątpliwości oświeconych (oświecenie, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego – test z treści utworu
 • Wesele według Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wędrówka ludów barbarzyńskich (klasa I, rozdział 10) – test ewaluacyjny
 • Wiara i nadzieja (romantyzm, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wiek oświecenia (klasa II, część 2, rozdział 1) – test ewaluacyjny
 • Wiersz bez światła. Interpretacja utworu Marcina Świetlickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Więcej niż sztuka. Białoszewski i duch eksperymentu (wiek XX, rozdział XIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Władca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wobec natury. Podróż (romantyzm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec śmierci i nieubłaganego upływu czasu (barok, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec wyzwań końca wieku (pozytywizm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec zagadki losu i nieuchronności śmierci (renesans, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wojny napoleońskie (klasa II, część 2, rozdział 8) – test ewaluacyjny
 • Wokół Pacyfiku (klasa III, rozdział 2) – test ewaluacyjny
 • Wszystko jest iluzją. O estetyce barokowej (barok, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Za naszą i waszą wolność (romantyzm, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Zaklęcie Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego – test z treści utworu
 • Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall – test z treści utworu
 • Ziemie polskie w czasach industrializacji (klasa III, rozdział 5) – test ewaluacyjny
 • Zimna wojna (klasa III, rozdział 11) – test ewaluacyjny
 • Achilles: szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Romantyczne podróże – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Ruch – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Andrzej Werner, Obraz Polaka, a może i człowieka w kinie polskim lat 90. (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Antyteatr, czyli teatr absurdu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Apokalipsa dzisiaj. Analiza filmu Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Archipelag cierpienia. Literatura łagrowa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Arkusz maturalny z historii nr 1 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 2 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 3 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 4 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 5 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z historii nr 6 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 1 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 2 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 3 (poziom podstawowy) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 4 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 5 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Arkusz maturalny z języka polskiego nr 6 (poziom rozszerzony) (pełny dostęp)
 • Bajka o bajkach. Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Bardzo sielska Sielanka Jana Lechonia – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Barokowa epistolografia. Listy Jana III Sobieskiego do żony – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Baudelaire – poeta „młodopolski” – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Charakterystyka stylistyczno-językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Czesław Miłosz, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako prototyp polskiego dramatu (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Czesław Miłosz, Mickiewicz (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Człowiek wobec cierpienia. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji fragmentów Księgi Hioba oraz Trenu XI Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Czy ludzi średniowiecza możemy uznać za szczęśliwych? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Czy świat potrzebuje człowieka? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Widok z ziarnkiem piasku – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Czy Wokulski jest cool? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Czy znasz bohaterów Pana Tadeusza? – gra
 • Czym jest poezja? Interpretacja wiersza Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Domysły, widzenia, odkrycia. Akcje poetyckie Mirona Białoszewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Dramat naturalistyczny, czyli życie podglądane przez okno – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Dwie Kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Dwie rozmowy o sprawach ostatecznych. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Dzieje pewnej miłości opowiedziane w wierszach. O sonetach do Laury Francesca Petrarki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Elegia o niemożliwej podróży. Interpretacja wiersza Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Eros młodopolski – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Film Petera Jacksona Władca pierścieni – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Filmowe inspiracje epoką oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filmowe interpretacje mitu arturiańskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozof rozmawia z Bogiem. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Filozofia epoki modernizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia renesansu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia romantyzmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia wieku siedemnastego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia współczesna – najważniejsze kierunki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozoficzni mistrzowie średniowiecza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Franciszek Ziejka, „Faraon” w kręgu spraw polskich (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Gatunki filmowe – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Gdy rozum nie śpi (Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Gotycki thriller, czyli Imię róży w rezyserii Jean-Jacques'a Annauda – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Gra w gatunki, czyli jak romantycy odmładzali literaturę – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Historia – test przekrojowy nr 1 – test przekrojowy
 • Historia – test przekrojowy nr 2 – test przekrojowy
 • Inspiracje Biblią w literaturze polskiego romantyzmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Jak wieś i chłopi przedstawieni są w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty, zwróć uwagę na postawy podmiotu lirycznego i Pana Młodego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jaki powinien być diabeł? O metamorfozach szatana (Diabeł Zbigniewa Herberta) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Jakie postawy wobec tradycji narodowej reprezentują bohaterowie Nad Niemnem (w wypracowaniu wykorzystaj fragment rozmowy Andrzejowej Korczyńskiej z synem) i nadawca w wierszu Do młodych? – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jakie wyobrażenie Sarmatów i Turków zawarł Wacław Potocki w podanym fragmencie Wojny chocimskiej? Spróbuj określić funkcję takiego charakteryzowania obydwu grup; weź pod uwagę formę wypowiedzi – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jakiej oceny Polaków i Polski dokonują romantyczni poeci? W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza i Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Janusz Tazbir, Orient a kultura sarmacka (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Język polski – test przekrojowy nr 1 – test przekrojowy
 • Język polski – test przekrojowy nr 2 – test przekrojowy
 • José Ortega y Gasset, Trzy obrazy z winem (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Józef Kowalski, Bohaterowie antycznej tragedii (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Każdy ma swoją Dolinę Issy. O powieści Miłosza i filmie Konwickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Kilka słów o autorze filmowym – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w rezyserii Baza Luhrmanna – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Koło, linia, punkt – Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Królestwo zbawionych. Poetycka wizja Kościoła w pieśni XXII Sebastiana Grabowieckiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Lech Kurpiewski, Krzyki i szepty. O twórczości Ingmara Bergmana (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Lekarz i jego praca. Interpretując podane fragmenty Ludzi bezdomnych i Zdążyć przed Panem Bogiem, przedstaw, co o swoim powołaniu mówili Tomasz Judym i Marek Edelman – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Libertynizm i jego rola w kulturze oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura polityczna polskiego oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura w kinie, czyli polska szkoła filmowa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Miasto renesansowe, czyli o sztuce budowania – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Modlitwa „barbarzyńcy”. Interpretacja wiersza Roberta Tekielego Ojcze nasz – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Modlitwa o samotność. Interpretacja utworu Jana Twardowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Na czym polega niszcząca siła władzy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj wnioski z analizy podanych fragmentów Makbeta oraz znajomość całej tragedii Szekspira – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Na podstawie wniosków z analizy i interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie przedstaw los pokolenia Kolumbów. Wykorzystaj także znajomość innych utworów tego poety – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Na szczycie świata. Wizerunek młodopolskiego artysty – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Narodziny filmu i epoka wczesnego kina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Narrator i mówca. O Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Nawiązania do kultury średniowiecza w wierszu Mirona Białoszewskiego Stara pieśń na Binnarową – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niepewność istnienia, czyli Leśmianowskie światy i zaświaty. Interpretacja wiersza Metafizyka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niewidoczna sztuka montażu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Niezbadane tajemnice istnienia. Interpretacja Sonetu I Adama Asnyka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Nowelistyka pozytywizmu (Kamizelka, Mendel Gdański, Gloria victis) – test z treści utworu
 • O co pytali starożytni filozofowie? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O kilku rodzajach wpływu antyku na literaturę renesansu (na przykładzie Kochanowskiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O przewrotnej naturze kobiecych pragnień w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Złote myśli kobiety – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • O tym, jak ze słów powstaje obraz. Analiza filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ocalone w legendzie (Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Octavio Paz, Miłość w literaturze Zachodu (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Octavio Paz, O miłości (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Od impresjonizmu do secesji, czyli o sztuce przełomu wieków – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Opowiadania z tomu Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego – test z treści utworu
 • Po przełomie. Gorzki obraz nowej rzeczywistości w polskim kinie po 1989 r. – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Pod osiwiałym drzewem. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Podróże ku zjawiskom niezwykłym. O sztuce romantycznej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Poezja i „banalne zło”. Interpretacja fragmentu poematu Tadeusza Różewicza Nożyk profesora – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Polska proza psychologiczna – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Pomiędzy filmem a teatrem. Zemsta Aleksandra Fredry w adaptacji Andrzeja Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pomniki nieśmiertelnej sławy – gra
 • Ponadepokowy charakter wizji zagłady miasta w wierszu Zbigniewa Herberta O Troi – wersje do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Porównanie obrazu klasycznego i antyklasycznego – gra
 • Portret dziecka w nowelistyce pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Poszukiwanie św. Graala – gra
 • Powieść realistyczna i naturalistyczna, czyli poszukiwanie prawdziwego obrazu świata – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Powinność poety. Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Prawiek. Vademecum podróżnika – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Proza renesansowa: Trzy pierścienie Giovanniego Boccaccia, nowela z Dekameronu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Przesilenie. Proza polska 1989–2005 – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Pytania o byt idealny. Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Platon, czyli dlaczego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Radość czytania poezji. Tren X Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Renesansowa refleksja o człowieku – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Renesansowe wyobrażenia Boga – gra
 • Renesansowy autotematyzm, czyli fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Rola kobiety w społeczeństwie. Na podstawie podanego fragmentu Lalki Prusa oraz znajomości całego utworu, a także analizując fragment tekstu publicystycznego Emancypacja kobiet Orzeszkowej, przedstaw, jak problem ten postrzegali pisarze pozytywistyczni – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Rozmowa z samym sobą. Dziennik w literaturze polskiej XX w. – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Rozsypany sonet – gra
 • Rycerz, ziemianin, obywatel. Wzorce osobowe szlachcica w literaturze baroku – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Scharakteryzuj przemiany na wsi polskiej w epoce średniowiecznej – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj rywalizację dwóch uniwersalizmów, papieskiego i cesarskiego, o prymat w średniowiecznej Europie – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Schulz: optymizm mitologii – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Sentymentalizm i jego pokłosie – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Siła koloru. Interpretacja wiersza Gauguin Koniec Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Sny impresjonistów. Interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Spór o Rzeczpospolitą w traktatach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Stanisław Falkowski, Zagadka religijności „Chłopów” W. S. Reymonta (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Stanisław Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie? (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Straszny Sędzia. Obraz Boga w hymnie Dies irae – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Szekspir na ekranie. Krótki przegląd filmowych adaptacji – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Śmierć w średniowieczu: nie taka straszna, jak ją malują – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Świadek gasnącego czasu. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew... – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Świat przedstawiony w filmie Anioł w Krakowie. Czy filmowy Kraków jest współczesną Arkadią? – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach. Interpretacja wierszy Nasz wieszcz Adam i Jul Słowacki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Teatr i dramat romantyczny – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Teatr w wiekach średnich – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Totalitaryzm – dżuma XX wieku – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Tradycja i współczesność w filmach Andrzeja Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Tristan i Izolda – miłość nieunikniona, miłość niemożliwa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Uniwersalizm i wyjątkowość. Obraz kobiety w literaturze polskiego średniowiecza na tle tradycji europejskiej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Uniwersalna wymowa wiersza Wisławy Szymborskiej Żona Lota – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W niewoli zmysłów, czyli o wierszu Jana Andrzeja Morsztyna Cuda miłości – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W ramionach śmierci. Interpretacja wiersza O przyjdź! Stanisława Koraba-Brzozowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Weselna pieśń o Bogu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wędrówka Odyseusza jako metafora ludzkiego życia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Witkacy – awangardzista, katastrofista czy pogrobowiec modernizmu? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Witolda dziwność cała – życie i twórczość Gombrowicza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wizja miasta w Lalce Bolesława Prusa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wizja świata według Księgi Rodzaju oraz Hymnu Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Współczesne instrumenty muzyczne – gra
 • Wyjaśnij istotę myślenia mitycznego, interpretując mit o Heliosie – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij przyczyny samotności Judyma, bohatera powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji podanego fragmentu. Odwołaj się także do treści całego utworu – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Wyprawa w nieznane. „Trylogia morska” i inne powieści Verne – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wyprawa w stronę fantastyki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Z czego zrobiony jest Kubek? Interpretacja liryku Marii Konopnickiej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zanalizuj oraz zinterpretuj wiersz Guillaume'a Apollinaire'a Prześliczna rudowłosa – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Zaściankowość i egzotyka, czyli portret polskiego Sarmaty – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Zbigniew Czeczot-Gawrak, Przyczynki do sarmackiego portretu Poloniusza (pełny dostęp) – test czytania ze zrozumieniem
 • Zostań komentatorem Biblia pauperum – gra
 • Zrozumieć mity – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Ślub Gombrowicza – w gorsecie Formy totalitarnej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Prawiek Olgi Tokarczuk, czyli literackie stwarzanie świata – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura, filozofia, mit, czyli groteska Brunona Schulza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Między światem a zaświatem. Leśmian i jego filozofia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Schulz, Gombrowicz, doktorowa z Wilczej i majtki Calvina Kleina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Mannowska epopeja ducha w Józefie i jego braciach – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Malowane Dasein, czyli Kosiński a Heidegger – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • W zgubnych sidłach systemu. Ciemność w południe Arthura Koestlera – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Mały książę Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – test z treści utworu
 • Zemsta Aleksandra Fredry – test z treści utworu
 • Nurkowanie – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Perypetie z „nie skłamaną” biografią – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Materia i wyobraźnia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Przeszłość jest dziś… – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Apokalipsa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wiek XVII przez okulary Sienkiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Każdy ma takie kino, na jakie zasługuje – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • „(…) nie my mówimy słowa, to słowa nas mówią” – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Bergsonizm literacki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Biblia a literatura – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Gardzienice – dwadzieścia lat teatru – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka Nad głębiami – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Zielony promień. Ukryta religijność kina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • [Daj mi wstążkę błękitną] i Moja piosnka [II] Cypriana Norwida – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek] Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Gdy tu mój trup] Adama Mickieiwcza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Przez furie jestem targan ja, Orfeusz] Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Rozmiłowała się ma dusza] Jana Kasprowicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Dobranoc Adama Mickiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Rzym Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Fortepian Szopena Cypriana Norwida – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Topielec Bolesława Leśmiana – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Serwus, madonna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wędrówka wesołego pielgrzyma Leopolda Staffa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • XX wiek Stanisława Młodożeńca – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Poczwarka Doroty Terakowskiej – test z treści utworu
 • Zagłębie Dąbrowskie Władysława Broniewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Rozmowa z poetą Antoniego Słonimskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ojczyzna chochołów Kazimierza Wierzyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • *** [Dla zakochanych to samo staranie…] Stanisława Grochowiaka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • *** [Jesień to gwiazdy lecące z drzew…] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • namuzowywanie i muźnięty Mirona Białoszewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zabawa z mgłą w Kościelisku Julii Hartwig – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Brak węzła Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Do rzeki Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Obłoki Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Romeo i Julia Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Robinson Kruzoe Daniela Defoe – test z treści utworu
 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Potop Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Świętoszek Moliera – test z treści utworu
 • Skąpiec Moliera – test z treści utworu
 • Świty Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Cierń Tadeusza Różewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się Jarosława Marka Rymkiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niebo Wisławy Szymborskiej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • w niebie Jana Twardowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Buchalteria Aleksandra Wata – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Mit rodzinny Rafała Wojaczka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Balladyna Juliusza Słowackiego – test z treści utworu
 • Dziady cz. II Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Pieśń o Rolandzie – test z treści utworu
 • Antygona Sofoklesa – test z treści utworu
 • Don Kichote Miguela de Cervantesa – test z treści utworu
 • Dzieje Tristana i Izoldy Józefa Bédiera – test z treści utworu
 • Życie Pi Yanna Martela – test z treści utworu
 • Hamlet Williama Szekspira (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Faust Johanna Wolfganga Goethego (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Wierna rzeka Stefana Żeromskiego (pełny dostęp) – test z treści utworu
 • Dziady (część IV) Adama Mickiewicza (pełny dostęp) – test z treści utworu
cena (zł) dostęp
49.2 14 dni
92.25 90 dni
184.5 365 dni
Zestaw analiz i interpretacji dzieł literackich i adaptacji filmowych dla liceów i techników – wersja do druku
Pakiet zawiera wszystkie materiały z działu „Analizy i interpretacje” w wersji do druku.
 • „Bojowanie byt nasz podniebny”. Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka U końca wojny dwudziestodwuletniej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • „Od strony [...] niedorzecznego finału”, czyli o tym, jak początek Granicy wprowadza w problematykę i poetykę utworu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Aby nasze serca [...] napełniły się powietrzem... Analiza i interpretacja wiersza Dedal i Ikar Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Bogurodzica i Posłuchajcie, bracia miła... – dwa obrazy Maryi i dwa typy liryki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Jądro ciemności Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Lawa. Tadeusza Konwickiego opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Lot nad kukułczym gniazdem, czyli opowieść o pragnieniu wolności – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Nad Niemnem jako powieść o zakorzenieniu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • O sobie samym do potomności Klemensa Janickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pianista. Wspomnienia z Zagłady w książce Władysława Szpilmana i w filmie Romana Polańskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Tron we krwi. Japońska wersja Makbeta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wesele według Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wiersz bez światła. Interpretacja utworu Marcina Świetlickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Władca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zaklęcie Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Romantyczne podróże – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Ruch – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Apokalipsa dzisiaj. Analiza filmu Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Bajka o bajkach. Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Bardzo sielska Sielanka Jana Lechonia – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Charakterystyka stylistyczno-językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Czy świat potrzebuje człowieka? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Widok z ziarnkiem piasku – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Czym jest poezja? Interpretacja wiersza Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Dwie rozmowy o sprawach ostatecznych. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Dzieje pewnej miłości opowiedziane w wierszach. O sonetach do Laury Francesca Petrarki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Elegia o niemożliwej podróży. Interpretacja wiersza Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Film Petera Jacksona Władca pierścieni – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Filozof rozmawia z Bogiem. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Gdy rozum nie śpi (Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Gotycki thriller, czyli Imię róży w rezyserii Jean-Jacques'a Annauda – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Jaki powinien być diabeł? O metamorfozach szatana (Diabeł Zbigniewa Herberta) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Każdy ma swoją Dolinę Issy. O powieści Miłosza i filmie Konwickiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w rezyserii Baza Luhrmanna – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Koło, linia, punkt – Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Królestwo zbawionych. Poetycka wizja Kościoła w pieśni XXII Sebastiana Grabowieckiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Modlitwa „barbarzyńcy”. Interpretacja wiersza Roberta Tekielego Ojcze nasz – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Modlitwa o samotność. Interpretacja utworu Jana Twardowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Narrator i mówca. O Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Nawiązania do kultury średniowiecza w wierszu Mirona Białoszewskiego Stara pieśń na Binnarową – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niepewność istnienia, czyli Leśmianowskie światy i zaświaty. Interpretacja wiersza Metafizyka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niezbadane tajemnice istnienia. Interpretacja Sonetu I Adama Asnyka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • O przewrotnej naturze kobiecych pragnień w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Złote myśli kobiety – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • O tym, jak ze słów powstaje obraz. Analiza filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ocalone w legendzie (Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pod osiwiałym drzewem. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Poezja i „banalne zło”. Interpretacja fragmentu poematu Tadeusza Różewicza Nożyk profesora – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pomiędzy filmem a teatrem. Zemsta Aleksandra Fredry w adaptacji Andrzeja Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ponadepokowy charakter wizji zagłady miasta w wierszu Zbigniewa Herberta O Troi – wersje do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Powinność poety. Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Proza renesansowa: Trzy pierścienie Giovanniego Boccaccia, nowela z Dekameronu – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Pytania o byt idealny. Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Platon, czyli dlaczego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Radość czytania poezji. Tren X Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Siła koloru. Interpretacja wiersza Gauguin Koniec Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Sny impresjonistów. Interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Straszny Sędzia. Obraz Boga w hymnie Dies irae – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Świadek gasnącego czasu. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew... – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Świat przedstawiony w filmie Anioł w Krakowie. Czy filmowy Kraków jest współczesną Arkadią? – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach. Interpretacja wierszy Nasz wieszcz Adam i Jul Słowacki – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Uniwersalna wymowa wiersza Wisławy Szymborskiej Żona Lota – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W niewoli zmysłów, czyli o wierszu Jana Andrzeja Morsztyna Cuda miłości – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • W ramionach śmierci. Interpretacja wiersza O przyjdź! Stanisława Koraba-Brzozowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Z czego zrobiony jest Kubek? Interpretacja liryku Marii Konopnickiej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Daj mi wstążkę błękitną] i Moja piosnka [II] Cypriana Norwida – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek] Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Gdy tu mój trup] Adama Mickieiwcza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Przez furie jestem targan ja, Orfeusz] Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • [Rozmiłowała się ma dusza] Jana Kasprowicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Dobranoc Adama Mickiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Rzym Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Fortepian Szopena Cypriana Norwida – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Serwus, madonna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Topielec Bolesława Leśmiana – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Wędrówka wesołego pielgrzyma Leopolda Staffa – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • XX wiek Stanisława Młodożeńca – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Ojczyzna chochołów Kazimierza Wierzyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Rozmowa z poetą Antoniego Słonimskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zagłębie Dąbrowskie Władysława Broniewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • *** [Dla zakochanych to samo staranie…] Stanisława Grochowiaka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • *** [Jesień to gwiazdy lecące z drzew…] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • namuzowywanie i muźnięty Mirona Białoszewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zabawa z mgłą w Kościelisku Julii Hartwig – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Brak węzła Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Do rzeki Zbigniewa Herberta – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Obłoki Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Świty Czesława Miłosza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Cierń Tadeusza Różewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się Jarosława Marka Rymkiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Niebo Wisławy Szymborskiej – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • w niebie Jana Twardowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Buchalteria Aleksandra Wata – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Mit rodzinny Rafała Wojaczka – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
 • Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – interpretacja utworu
cena (zł) dostęp
92.25 pełny
Zestaw analiz i interpretacji dzieł literackich i adaptacji filmowych dla liceów i techników – wersja online
Pakiet zawiera wszystkie materiały z działu „Analizy i interpretacje” w wersji online (bez możliwości druku).
 • „Bojowanie byt nasz podniebny”. Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka U końca wojny dwudziestodwuletniej – interpretacja utworu
 • „Od strony [...] niedorzecznego finału”, czyli o tym, jak początek Granicy wprowadza w problematykę i poetykę utworu – interpretacja utworu
 • Aby nasze serca [...] napełniły się powietrzem... Analiza i interpretacja wiersza Dedal i Ikar Zbigniewa Herberta – interpretacja utworu
 • Bogurodzica i Posłuchajcie, bracia miła... – dwa obrazy Maryi i dwa typy liryki – interpretacja utworu
 • Jądro ciemności Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy – interpretacja utworu
 • Lawa. Tadeusza Konwickiego opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza – interpretacja utworu
 • Lot nad kukułczym gniazdem, czyli opowieść o pragnieniu wolności – interpretacja utworu
 • Nad Niemnem jako powieść o zakorzenieniu – interpretacja utworu
 • O sobie samym do potomności Klemensa Janickiego – interpretacja utworu
 • Pianista. Wspomnienia z Zagłady w książce Władysława Szpilmana i w filmie Romana Polańskiego – interpretacja utworu
 • Wesele według Wajdy – interpretacja utworu
 • Wiersz bez światła. Interpretacja utworu Marcina Świetlickiego – interpretacja utworu
 • Władca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena – interpretacja utworu
 • Zaklęcie Czesława Miłosza – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Ruch – interpretacja utworu
 • Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Nowaka Romantyczne podróże – interpretacja utworu
 • Bajka o bajkach. Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka – interpretacja utworu
 • Bardzo sielska Sielanka Jana Lechonia – interpretacja utworu
 • Charakterystyka stylistyczno-językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach – interpretacja utworu
 • Czy świat potrzebuje człowieka? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Widok z ziarnkiem piasku – interpretacja utworu
 • Czym jest poezja? Interpretacja wiersza Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima – interpretacja utworu
 • Dwie rozmowy o sprawach ostatecznych. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu – interpretacja utworu
 • Dzieje pewnej miłości opowiedziane w wierszach. O sonetach do Laury Francesca Petrarki – interpretacja utworu
 • Elegia o niemożliwej podróży. Interpretacja wiersza Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa – interpretacja utworu
 • Filozof rozmawia z Bogiem. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy – interpretacja utworu
 • Gdy rozum nie śpi (Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) – interpretacja utworu
 • Jaki powinien być diabeł? O metamorfozach szatana (Diabeł Zbigniewa Herberta) – interpretacja utworu
 • Każdy ma swoją Dolinę Issy. O powieści Miłosza i filmie Konwickiego – interpretacja utworu
 • Koło, linia, punkt – Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem – interpretacja utworu
 • Królestwo zbawionych. Poetycka wizja Kościoła w pieśni XXII Sebastiana Grabowieckiego – interpretacja utworu
 • Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną – interpretacja utworu
 • Modlitwa „barbarzyńcy”. Interpretacja wiersza Roberta Tekielego Ojcze nasz – interpretacja utworu
 • Modlitwa o samotność. Interpretacja utworu Jana Twardowskiego – interpretacja utworu
 • Narrator i mówca. O Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska – interpretacja utworu
 • Nawiązania do kultury średniowiecza w wierszu Mirona Białoszewskiego Stara pieśń na Binnarową – interpretacja utworu
 • Niepewność istnienia, czyli Leśmianowskie światy i zaświaty. Interpretacja wiersza Metafizyka – interpretacja utworu
 • Niezbadane tajemnice istnienia. Interpretacja Sonetu I Adama Asnyka – interpretacja utworu
 • O przewrotnej naturze kobiecych pragnień w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Złote myśli kobiety – interpretacja utworu
 • O tym, jak ze słów powstaje obraz. Analiza filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa – interpretacja utworu
 • Ocalone w legendzie (Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego) – interpretacja utworu
 • Pod osiwiałym drzewem. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz – interpretacja utworu
 • Poezja i „banalne zło”. Interpretacja fragmentu poematu Tadeusza Różewicza Nożyk profesora – interpretacja utworu
 • Ponadepokowy charakter wizji zagłady miasta w wierszu Zbigniewa Herberta O Troi – interpretacja utworu
 • Powinność poety. Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czesława Miłosza – interpretacja utworu
 • Proza renesansowa: Trzy pierścienie Giovanniego Boccaccia, nowela z Dekameronu – interpretacja utworu
 • Pytania o byt idealny. Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Platon, czyli dlaczego – interpretacja utworu
 • Radość czytania poezji. Tren X Jana Kochanowskiego – interpretacja utworu
 • Siła koloru. Interpretacja wiersza Gauguin Koniec Zbigniewa Herberta – interpretacja utworu
 • Sny impresjonistów. Interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych – interpretacja utworu
 • Straszny Sędzia. Obraz Boga w hymnie Dies irae – interpretacja utworu
 • Świadek gasnącego czasu. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew... – interpretacja utworu
 • Świat przedstawiony w filmie Anioł w Krakowie. Czy filmowy Kraków jest współczesną Arkadią? – interpretacja utworu
 • Tadeusz Różewicz o romantycznych wieszczach. Interpretacja wierszy Nasz wieszcz Adam i Jul Słowacki – interpretacja utworu
 • Uniwersalna wymowa wiersza Wisławy Szymborskiej Żona Lota – interpretacja utworu
 • W niewoli zmysłów, czyli o wierszu Jana Andrzeja Morsztyna Cuda miłości – interpretacja utworu
 • W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia – interpretacja utworu
 • W ramionach śmierci. Interpretacja wiersza O przyjdź! Stanisława Koraba-Brzozowskiego – interpretacja utworu
 • Z czego zrobiony jest Kubek? Interpretacja liryku Marii Konopnickiej – interpretacja utworu
 • Tron we krwi. Japońska wersja Makbeta – interpretacja utworu
 • Film Petera Jacksona Władca pierścieni – interpretacja utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – interpretacja utworu
 • Gotycki thriller, czyli Imię róży w rezyserii Jean-Jacques'a Annauda – interpretacja utworu
 • Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w rezyserii Baza Luhrmanna – interpretacja utworu
 • Pomiędzy filmem a teatrem. Zemsta Aleksandra Fredry w adaptacji Andrzeja Wajdy – interpretacja utworu
 • Apokalipsa dzisiaj. Analiza filmu Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy – interpretacja utworu
 • [Daj mi wstążkę błękitną] i Moja piosnka [II] Cypriana Norwida – wersja online – interpretacja utworu
 • [Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek] Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • [Gdy tu mój trup] Adama Mickiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • [Przez furie jestem targan ja, Orfeusz] Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • [Rozmiłowała się ma dusza] Jana Kasprowicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Dobranoc Adama Mickiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Rzym Juliusza Słowackiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Fortepian Szopena Cypriana Norwida – wersja online – interpretacja utworu
 • Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera – wersja online – interpretacja utworu
 • Wędrówka wesołego pielgrzyma Leopolda Staffa – wersja online – interpretacja utworu
 • XX wiek Stanisława Młodożeńca – wersja online – interpretacja utworu
 • Topielec Bolesława Leśmiana – wersja online – interpretacja utworu
 • Serwus, madonna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Zagłębie Dąbrowskie Władysława Broniewskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Rozmowa z poetą Antoniego Słonimskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Ojczyzna chochołów Kazimierza Wierzyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • *** [Dla zakochanych to samo staranie…] Stanisława Grochowiaka – wersja online – interpretacja utworu
 • *** [Jesień to gwiazdy lecące z drzew…] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • namuzowywanie i muźnięty Mirona Białoszewskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka – wersja online – interpretacja utworu
 • Zabawa z mgłą w Kościelisku Julii Hartwig – wersja online – interpretacja utworu
 • Brak węzła Zbigniewa Herberta – wersja online – interpretacja utworu
 • Do rzeki Zbigniewa Herberta – wersja online – interpretacja utworu
 • Obłoki Czesława Miłosza – wersja online – interpretacja utworu
 • Świty Czesława Miłosza – wersja online – interpretacja utworu
 • Cierń Tadeusza Różewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się Jarosława Marka Rymkiewicza – wersja online – interpretacja utworu
 • Niebo Wisławy Szymborskiej – wersja online – interpretacja utworu
 • w niebie Jana Twardowskiego – wersja online – interpretacja utworu
 • Buchalteria Aleksandra Wata – wersja online – interpretacja utworu
 • Mit rodzinny Rafała Wojaczka – wersja online – interpretacja utworu
 • Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wersja online – interpretacja utworu
cena (zł) dostęp
18.45 14 dni
30.75 90 dni
61.5 365 dni
Zestaw analiz wypracowań z języka polskiego i historii dla liceów i techników – wersja do druku
Pakiet zawiera wszystkie materiały z działu „Analizy wypracowań z języka polskiego i historii” w wersji do druku.
 • Człowiek wobec cierpienia. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji fragmentów Księgi Hioba oraz Trenu XI Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jak wieś i chłopi przedstawieni są w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty, zwróć uwagę na postawy podmiotu lirycznego i Pana Młodego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jakie postawy wobec tradycji narodowej reprezentują bohaterowie Nad Niemnem (w wypracowaniu wykorzystaj fragment rozmowy Andrzejowej Korczyńskiej z synem) i nadawca w wierszu Do młodych? – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jakie wyobrażenie Sarmatów i Turków zawarł Wacław Potocki w podanym fragmencie Wojny chocimskiej? Spróbuj określić funkcję takiego charakteryzowania obydwu grup; weź pod uwagę formę wypowiedzi – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Jakiej oceny Polaków i Polski dokonują romantyczni poeci? W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza i Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Lekarz i jego praca. Interpretując podane fragmenty Ludzi bezdomnych i Zdążyć przed Panem Bogiem, przedstaw, co o swoim powołaniu mówili Tomasz Judym i Marek Edelman – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Na czym polega niszcząca siła władzy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj wnioski z analizy podanych fragmentów Makbeta oraz znajomość całej tragedii Szekspira – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Na podstawie wniosków z analizy i interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie przedstaw los pokolenia Kolumbów. Wykorzystaj także znajomość innych utworów tego poety – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Rola kobiety w społeczeństwie. Na podstawie podanego fragmentu Lalki Prusa oraz znajomości całego utworu, a także analizując fragment tekstu publicystycznego Emancypacja kobiet Orzeszkowej, przedstaw, jak problem ten postrzegali pisarze pozytywistyczni – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Wizja świata według Księgi Rodzaju oraz Hymnu Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij istotę myślenia mitycznego, interpretując mit o Heliosie – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij przyczyny samotności Judyma, bohatera powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji podanego fragmentu. Odwołaj się także do treści całego utworu – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Zanalizuj oraz zinterpretuj wiersz Guillaume'a Apollinaire'a Prześliczna rudowłosa – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj przemiany na wsi polskiej w epoce średniowiecznej – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj rywalizację dwóch uniwersalizmów, papieskiego i cesarskiego, o prymat w średniowiecznej Europie – wersja do druku (pełny dostęp) – analiza wypracowania
cena (zł) dostęp
49.2 pełny
Zestaw analiz wypracowań z języka polskiego i historii dla liceów i techników – wersja online
Pakiet zawiera wszystkie materiały z działu „Analizy wypracowań z języka polskiego i historii” w wersji online (bez możliwości druku).
 • Człowiek wobec cierpienia. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji fragmentów Księgi Hioba oraz Trenu XI Jana Kochanowskiego – analiza wypracowania
 • Jak wieś i chłopi przedstawieni są w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty, zwróć uwagę na postawy podmiotu lirycznego i Pana Młodego – analiza wypracowania
 • Jakie postawy wobec tradycji narodowej reprezentują bohaterowie Nad Niemnem (w wypracowaniu wykorzystaj fragment rozmowy Andrzejowej Korczyńskiej z synem) i nadawca w wierszu Do młodych? – analiza wypracowania
 • Jakie wyobrażenie Sarmatów i Turków zawarł Wacław Potocki w podanym fragmencie Wojny chocimskiej? Spróbuj określić funkcję takiego charakteryzowania obydwu grup; weź pod uwagę formę wypowiedzi – analiza wypracowania
 • Jakiej oceny Polaków i Polski dokonują romantyczni poeci? W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza i Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego – analiza wypracowania
 • Lekarz i jego praca. Interpretując podane fragmenty Ludzi bezdomnych i Zdążyć przed Panem Bogiem, przedstaw, co o swoim powołaniu mówili Tomasz Judym i Marek Edelman – analiza wypracowania
 • Na czym polega niszcząca siła władzy? Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj wnioski z analizy podanych fragmentów Makbeta oraz znajomość całej tragedii Szekspira – analiza wypracowania
 • Rola kobiety w społeczeństwie. Na podstawie podanego fragmentu Lalki Prusa oraz znajomości całego utworu, a także analizując fragment tekstu publicystycznego Emancypacja kobiet Orzeszkowej, przedstaw, jak problem ten postrzegali pisarze pozytywistyczni – analiza wypracowania
 • Wizja świata według Księgi Rodzaju oraz Hymnu Jana Kochanowskiego – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij istotę myślenia mitycznego, interpretując mit o Heliosie – analiza wypracowania
 • Zanalizuj oraz zinterpretuj wiersz Guillaume'a Apollinaire'a Prześliczna rudowłosa – analiza wypracowania
 • Na podstawie wniosków z analizy i interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie przedstaw los pokolenia Kolumbów. Wykorzystaj także znajomość innych utworów tego poety – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj przemiany na wsi polskiej w epoce średniowiecznej – analiza wypracowania
 • Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów – analiza wypracowania
 • Scharakteryzuj rywalizację dwóch uniwersalizmów, papieskiego i cesarskiego, o prymat w średniowiecznej Europie – analiza wypracowania
 • Wyjaśnij przyczyny samotności Judyma, bohatera powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. W wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji podanego fragmentu. Odwołaj się także do treści całego utworu – analiza wypracowania
cena (zł) dostęp
11.07 14 dni
18.45 90 dni
30.75 365 dni
Zestaw gier i ćwiczeń edukacyjnych z języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceów i techników
Pakiet zawiera wszystkie materiały z działu „Gry i ćwiczenia edukacyjne”.
 • Czy znasz bohaterów Pana Tadeusza? – gra
 • Renesansowe wyobrażenia Boga – gra
 • Poszukiwanie św. Graala – gra
 • Rozsypany sonet – gra
 • Zostań komentatorem Biblia pauperum – gra
 • Współczesne instrumenty muzyczne – gra
 • Porównanie obrazu klasycznego i antyklasycznego – gra
 • Pomniki nieśmiertelnej sławy – gra
cena (zł) dostęp
11.07 14 dni
18.45 90 dni
30.75 365 dni
Zestaw opracowań tematycznych z języka polskiego dla liceów i techników – wersja do druku
Pakiet zawiera wszystkie materiały z języka polskiego z działu „Opracowania tematyczne” w wersji do druku.
 • „Chimera” i jej znaczenie w kulturze Młodej Polski – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Achilles: szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Antyteatr, czyli teatr absurdu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Archipelag cierpienia. Literatura łagrowa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Barokowa epistolografia. Listy Jana III Sobieskiego do żony – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Baudelaire – poeta „młodopolski” – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Czy ludzi średniowiecza możemy uznać za szczęśliwych? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Czy Wokulski jest cool? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Domysły, widzenia, odkrycia. Akcje poetyckie Mirona Białoszewskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Dramat naturalistyczny, czyli życie podglądane przez okno – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Dwie Kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Eros młodopolski – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filmowe inspiracje epoką oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filmowe interpretacje mitu arturiańskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia epoki modernizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia renesansu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia romantyzmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia wieku siedemnastego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozofia współczesna – najważniejsze kierunki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Filozoficzni mistrzowie średniowiecza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Gatunki filmowe – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Gra w gatunki, czyli jak romantycy odmładzali literaturę – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Inspiracje Biblią w literaturze polskiego romantyzmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Kilka słów o autorze filmowym – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Libertynizm i jego rola w kulturze oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura polityczna polskiego oświecenia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura w kinie, czyli polska szkoła filmowa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Miasto renesansowe, czyli o sztuce budowania – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Na szczycie świata. Wizerunek młodopolskiego artysty – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Narodziny filmu i epoka wczesnego kina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Niewidoczna sztuka montażu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O co pytali starożytni filozofowie? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O kilku rodzajach wpływu antyku na literaturę renesansu (na przykładzie Kochanowskiego) – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Od impresjonizmu do secesji, czyli o sztuce przełomu wieków – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Po przełomie. Gorzki obraz nowej rzeczywistości w polskim kinie po 1989 r. – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Podróże ku zjawiskom niezwykłym. O sztuce romantycznej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Polska proza psychologiczna – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Portret dziecka w nowelistyce pozytywizmu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Powieść realistyczna i naturalistyczna, czyli poszukiwanie prawdziwego obrazu świata – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Prawiek. Vademecum podróżnika – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Przesilenie. Proza polska 1989–2005 – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Renesansowa refleksja o człowieku – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Renesansowy autotematyzm, czyli fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Rozmowa z samym sobą. Dziennik w literaturze polskiej XX w. – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Schulz: optymizm mitologii – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Sentymentalizm i jego pokłosie – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Spór o Rzeczpospolitą w traktatach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Szekspir na ekranie. Krótki przegląd filmowych adaptacji – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Śmierć w średniowieczu: nie taka straszna, jak ją malują – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Teatr i dramat romantyczny – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Teatr w wiekach średnich – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Totalitaryzm – dżuma XX wieku – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Tradycja i współczesność w filmach Andrzeja Wajdy – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Tristan i Izolda – miłość nieunikniona, miłość niemożliwa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Uniwersalizm i wyjątkowość. Obraz kobiety w literaturze polskiego średniowiecza na tle tradycji europejskiej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Weselna pieśń o Bogu – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wędrówka Odyseusza jako metafora ludzkiego życia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Witkacy – awangardzista, katastrofista czy pogrobowiec modernizmu? – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Witolda dziwność cała – życie i twórczość Gombrowicza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wizja miasta w Lalce Bolesława Prusa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wyprawa w nieznane. „Trylogia morska” i inne powieści Verne – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wyprawa w stronę fantastyki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Zaściankowość i egzotyka, czyli portret polskiego Sarmaty – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Zrozumieć mity – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Między światem a zaświatem. Leśmian i jego filozofia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Literatura, filozofia, mit, czyli groteska Brunona Schulza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Prawiek Olgi Tokarczuk, czyli literackie stwarzanie świata – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Ślub Gombrowicza – w gorsecie Formy totalitarnej – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Schulz, Gombrowicz, doktorowa z Wilczej i majtki Calvina Kleina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Mannowska epopeja ducha w Józefie i jego braciach – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Malowane Dasein, czyli Kosiński a Heidegger – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • W zgubnych sidłach systemu. Ciemność w południe Arthura Koestlera – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Nurkowanie – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Perypetie z „nie skłamaną” biografią – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Materia i wyobraźnia – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Przeszłość jest dziś… – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Apokalipsa – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Wiek XVII przez okulary Sienkiewicza – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Każdy ma takie kino, na jakie zasługuje – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • „(…) nie my mówimy słowa, to słowa nas mówią” – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Bergsonizm literacki – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Biblia a literatura – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Gardzienice – dwadzieścia lat teatru – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka Nad głębiami – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
 • Zielony promień. Ukryta religijność kina – wersja do druku (pełny dostęp) – opracowanie
cena (zł) dostęp
92.25 pełny
Zestaw opracowań tematycznych z języka polskiego dla liceów i techników – wersja online
Pakiet zawiera wszystkie materiały z języka polskiego z działu „Opracowania tematyczne” w wersji online (bez możliwości druku).
 • „Chimera” i jej znaczenie w kulturze Młodej Polski – opracowanie
 • Achilles: szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca? – opracowanie
 • Antyteatr, czyli teatr absurdu – opracowanie
 • Archipelag cierpienia. Literatura łagrowa – opracowanie
 • Barokowa epistolografia. Listy Jana III Sobieskiego do żony – opracowanie
 • Baudelaire – poeta „młodopolski” – opracowanie
 • Czy ludzi średniowiecza możemy uznać za szczęśliwych? – opracowanie
 • Czy Wokulski jest cool? – opracowanie
 • Domysły, widzenia, odkrycia. Akcje poetyckie Mirona Białoszewskiego – opracowanie
 • Dramat naturalistyczny, czyli życie podglądane przez okno – opracowanie
 • Dwie Kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem – opracowanie
 • Eros młodopolski – opracowanie
 • Filmowe inspiracje epoką oświecenia – opracowanie
 • Filozofia epoki modernizmu – opracowanie
 • Filozofia oświecenia – opracowanie
 • Filozofia pozytywizmu – opracowanie
 • Filozofia renesansu – opracowanie
 • Filozofia romantyzmu – opracowanie
 • Filozofia wieku siedemnastego – opracowanie
 • Filozofia współczesna – najważniejsze kierunki – opracowanie
 • Gra w gatunki, czyli jak romantycy odmładzali literaturę – opracowanie
 • Inspiracje Biblią w literaturze polskiego romantyzmu – opracowanie
 • Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego – opracowanie
 • Kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu – opracowanie
 • Libertynizm i jego rola w kulturze oświecenia – opracowanie
 • Literatura polityczna polskiego oświecenia – opracowanie
 • Miasto renesansowe, czyli o sztuce budowania – opracowanie
 • Na szczycie świata. Wizerunek młodopolskiego artysty – opracowanie
 • Narodziny filmu i epoka wczesnego kina – opracowanie
 • Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu – opracowanie
 • O co pytali starożytni filozofowie? – opracowanie
 • O kilku rodzajach wpływu antyku na literaturę renesansu (na przykładzie Kochanowskiego) – opracowanie
 • Od impresjonizmu do secesji, czyli o sztuce przełomu wieków – opracowanie
 • Podróże ku zjawiskom niezwykłym. O sztuce romantycznej – opracowanie
 • Polska proza psychologiczna – opracowanie
 • Portret dziecka w nowelistyce pozytywizmu – opracowanie
 • Powieść realistyczna i naturalistyczna, czyli poszukiwanie prawdziwego obrazu świata – opracowanie
 • Prawiek. Vademecum podróżnika – opracowanie
 • Przesilenie. Proza polska 1989–2005 – opracowanie
 • Renesansowa refleksja o człowieku – opracowanie
 • Renesansowy autotematyzm, czyli fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego – opracowanie
 • Rozmowa z samym sobą. Dziennik w literaturze polskiej XX w. – opracowanie
 • Rycerz, ziemianin, obywatel. Wzorce osobowe szlachcica w literaturze baroku – opracowanie
 • Schulz: optymizm mitologii – opracowanie
 • Sentymentalizm i jego pokłosie – opracowanie
 • Spór o Rzeczpospolitą w traktatach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego – opracowanie
 • Śmierć w średniowieczu: nie taka straszna, jak ją malują – opracowanie
 • Teatr i dramat romantyczny – opracowanie
 • Teatr w wiekach średnich – opracowanie
 • Totalitaryzm – dżuma XX wieku – opracowanie
 • Tristan i Izolda – miłość nieunikniona, miłość niemożliwa – opracowanie
 • Uniwersalizm i wyjątkowość. Obraz kobiety w literaturze polskiego średniowiecza na tle tradycji europejskiej – opracowanie
 • Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki – opracowanie
 • Weselna pieśń o Bogu – opracowanie
 • Wędrówka Odyseusza jako metafora ludzkiego życia – opracowanie
 • Witkacy – awangardzista, katastrofista czy pogrobowiec modernizmu? – opracowanie
 • Witolda dziwność cała – życie i twórczość Gombrowicza – opracowanie
 • Wizja miasta w Lalce Bolesława Prusa – opracowanie
 • Wyprawa w nieznane. „Trylogia morska” i inne powieści Verne'a – opracowanie
 • Wyprawa w stronę fantastyki – opracowanie
 • Zaściankowość i egzotyka, czyli portret polskiego Sarmaty – opracowanie
 • Zrozumieć mity – opracowanie
 • Filozoficzni mistrzowie średniowiecza – opracowanie
 • Gatunki filmowe – opracowanie
 • Kilka słów o autorze filmowym – opracowanie
 • Niewidoczna sztuka montażu – opracowanie
 • Filmowe interpretacje mitu arturiańskiego – opracowanie
 • Szekspir na ekranie. Krótki przegląd filmowych adaptacji – opracowanie
 • Literatura w kinie, czyli polska szkoła filmowa – opracowanie
 • Tradycja i współczesność w filmach Andrzeja Wajdy – opracowanie
 • Po przełomie. Gorzki obraz nowej rzeczywistości w polskim kinie po 1989 r. – opracowanie
 • Ślub Gombrowicza – w gorsecie Formy totalitarnej – wersja online – opracowanie
 • Prawiek Olgi Tokarczuk, czyli literackie stwarzanie świata – wersja online – opracowanie
 • Literatura, filozofia, mit, czyli groteska Brunona Schulza – wersja online – opracowanie
 • Między światem a zaświatem. Leśmian i jego filozofia – wersja online – opracowanie
 • Schulz, Gombrowicz, doktorowa z Wilczej i majtki Calvina Kleina – wersja online – opracowanie
 • Mannowska epopeja ducha w Józefie i jego braciach – wersja online – opracowanie
 • Malowane Dasein, czyli Kosiński a Heidegger – wersja online – opracowanie
 • W zgubnych sidłach systemu. Ciemność w południe Arthura Koestlera – wersja online – opracowanie
 • Nurkowanie – wersja online – opracowanie
 • Perypetie z „nie skłamaną” biografią – wersja online – opracowanie
 • Materia i wyobraźnia – wersja online – opracowanie
 • Przeszłość jest dziś… – wersja online – opracowanie
 • Apokalipsa – wersja online – opracowanie
 • Wiek XVII przez okulary Sienkiewicza – wersja online – opracowanie
 • Każdy ma takie kino, na jakie zasługuje – wersja online – opracowanie
 • „(…) nie my mówimy słowa, to słowa nas mówią” – wersja online – opracowanie
 • Biblia a literatura – wersja online – opracowanie
 • Bergsonizm literacki – wersja online – opracowanie
 • Gardzienice – dwadzieścia lat teatru – wersja online – opracowanie
 • O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka Nad głębiami – wersja online – opracowanie
 • Zielony promień. Ukryta religijność kina – wersja online – opracowanie
cena (zł) dostęp
18.45 14 dni
30.75 90 dni
61.5 365 dni
Zestaw testów ewaluacyjnych z języka polskiego dla liceum i technikum
Pakiet zawiera testy ewaluacyjne z języka polskiego dla liceum i technikum do wszystkich rozdziałów nowych, zmienionych wydań serii podręczników „Przeszłość to dziś”.
 • „Ja”. Szczerość i maski (romantyzm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i przypływy pamięci (pozytywizm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Bunt młodych (romantyzm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Być artystą (Młoda Polska, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas modlitwy (średniowiecze, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas przełomu (romantyzm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czas rozumu (oświecenie, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i Bóg (starożytność, Świat Biblii, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek i świat (renesans, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Człowiek wobec nieskończoności. Pytanie o sens istnienia (barok, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Czucie i wiara w epoce rozumu (oświecenie, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dekadenci, melancholicy i sny o potędze (Młoda Polska, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dramat romantyczny (romantyzm, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Dwie miłości – świat i Bóg (barok, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Homer i epos bohaterski (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Horacy i liryka starożytna (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Jaka historia? (pozytywizm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Katastrofizm i katastrofa (wiek XX, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Konstruktorzy dziwnych światów (wiek XX, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Labirynty realizmu. „Lalka” Bolesława Prusa (pozytywizm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Literatura i egzystencja (wiek XX, rozdział IX) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura i komunizm (wiek XX, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Literatura utraconych ojczyzn (wiek XX, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Miłość (romantyzm, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Miłośnicy mądrości – filozofowie (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Mit i literatura (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Młodopolskie poszukiwania pierwotności. „Chłopi” Władysława Reymonta (Młoda Polska, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Na progu XX wieku. Energia nowoczesności (wiek XX, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Nowa proza. Żeromski. Conrad (Młoda Polska, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • O nowy, rozumny kształt państwa (oświecenie, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Obywatelska i patriotyczna refleksja renesansu (renesans, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Po katastrofie. Literatura wobec zagłady (wiek XX, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja Polski niepodległej: klasycyzm i nowoczesność (wiek XX, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja wiary (wiek XX, rozdział XII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poezja wieszczów. Słuchacze i czytelnicy (romantyzm, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Poezja, która ocala. Klasycyzm drugiej połowy XX wieku (wiek XX, rozdział XI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Polityka i psychologia. Proza realistyczna w dwudziestoleciu międzywojennym (wiek XX, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości (pozytywizm, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Pozytywiści wobec przeszłości i teraźniejszości (pozytywizm, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Przygoda z wolnością. Młoda literatura przełomu lat 80. i 90. (wiek XX, rozdział XIV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Renesansowa koncepcja godności człowieka (renesans, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Sens cierpienia, sens miłości (starożytność, Świat Biblii, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Sens istnienia – opowieść o początku i końcu (starożytność, Świat Biblii, rozdział I) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Stanisław Wyspiański i teatr modernistyczny (Młoda Polska, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Śmierć i zaświaty (średniowiecze, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Tajemnica, duchy i ludowa wyobraźnia (romantyzm, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Teatr groteski. Rewolucja i absurd (wiek XX, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Tragedia i tragizm (starożytność, Grecja i Rzym, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: święci (średniowiecze, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu ideałów: władca, rycerz, dama (średniowiecze, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W kręgu sarmatyzmu (barok, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W ogrodzie „Pana Tadeusza” (romantyzm, rozdział X) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Ekspresjonizm, klasycyzm, franciszkanizm. Leśmian (Młoda Polska, rozdział IV) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W poszukiwaniu istoty świata i języka poezji. Impresjonizm, symbolizm (Młoda Polska, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • W teatrze życia codziennego (renesans, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wątpliwości oświeconych (oświecenie, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wiara i nadzieja (romantyzm, rozdział VII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Więcej niż sztuka. Białoszewski i duch eksperymentu (wiek XX, rozdział XIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2008) – test ewaluacyjny
 • Wobec natury. Podróż (romantyzm, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec śmierci i nieubłaganego upływu czasu (barok, rozdział II) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec wyzwań końca wieku (pozytywizm, rozdział VI) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wobec zagadki losu i nieuchronności śmierci (renesans, rozdział V) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Wszystko jest iluzją. O estetyce barokowej (barok, rozdział III) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
 • Za naszą i waszą wolność (romantyzm, rozdział VIII) – DO WYDANIA ZMIENIONEGO PODRĘCZNIKA (2009) – test ewaluacyjny
cena (zł) dostęp
18.45 14 dni
30.75 90 dni
61.5 365 dni
Zestaw testów ze znajomości lektur dla liceum i technikum
Pakiet zawiera wszystkie testy dla liceum i techniku z działu „Testy ze znajomości lektur”.
 • Chłopi (t. 1) Władysława Stanisława Reymonta – test z treści utworu
 • Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego – test z treści utworu
 • Dziady (część III) Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Dżuma Alberta Camusa – test z treści utworu
 • Jądro ciemności Josepha Conrada – test z treści utworu
 • Kordian Juliusza Słowackiego – test z treści utworu
 • Król Edyp Sofoklesa – test z treści utworu
 • Lalka Bolesława Prusa – test z treści utworu
 • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Makbet Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego – test z treści utworu
 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – test z treści utworu
 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego – test z treści utworu
 • Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall – test z treści utworu
 • Nowelistyka pozytywizmu (Kamizelka, Mendel Gdański, Gloria victis) – test z treści utworu
 • Proces Franza Kafki – test z treści utworu
 • Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego – test z treści utworu
 • Tango Sławomira Mrożka – test z treści utworu
 • Świętoszek Moliera – test z treści utworu
 • Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza – test z treści utworu
 • Granica Zofii Nałkowskiej – test z treści utworu
 • Ferdydurke Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej – test z treści utworu
 • Quo vadis Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – test z treści utworu
 • Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza – test z treści utworu
 • Opowiadania z tomu Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego – test z treści utworu
 • Potop Henryka Sienkiewicza – test z treści utworu
 • Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa – test z treści utworu
 • Antygona Sofoklesa – test z treści utworu
 • Don Kichote Miguela de Cervantesa – test z treści utworu
 • Dzieje Tristana i Izoldy Józefa Bédiera – test z treści utworu
 • Wierna rzeka Stefana Żeromskiego – test z treści utworu
 • Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza – test z treści utworu
 • Hamlet Williama Szekspira – test z treści utworu
 • Faust Johanna Wolfganga Goethego – test z treści utworu
 • Dziady (część IV) Adama Mickiewicza – test z treści utworu
cena (zł) dostęp
18.45 14 dni
30.75 90 dni
61.5 365 dni
Logowanie
Zarejestruj się »Zapomniałeś hasła?
Koszyk
Korzystanie z koszyka wymaga zalogowania.
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
© Copyright 2007 Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by AWR FINE.pl